Chào mừng đến với Pitech Team

Tham gia cùng các thành viên khác và chia sẻ kiến thức.

Đang tải...
  1. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  1. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  1. Phim - Ảnh

   Góc chia sẻ phim và ảnh

   Đối với ảnh : không hiện quá lố vòng 1 ( đầu ti ) và vòng 3 ( vùng nhại cảm )

   Đối với phim : mọi phim các bạn đều có thể up. nghiêm cấm phim hiện những đoạn nhại cảm

   11
   38
   RSS
© SuperHost 2011 All Rights Reserved. Cám ơn Superhost đã tài trợ Hosting.