Media Center

 1. Phim - Ảnh

  Góc chia sẻ phim và ảnh

  Đối với ảnh : không hiện quá lố vòng 1 ( đầu ti ) và vòng 3 ( vùng nhại cảm )

  Đối với phim : mọi phim các bạn đều có thể up. nghiêm cấm phim hiện những đoạn nhại cảm

  11
  38
  RSS
© SuperHost 2011 All Rights Reserved. Cám ơn Superhost đã tài trợ Hosting.