Chat

Chat

Giúp đỡ
hi guy
  1. thinhnhd thinhnhd
   19/3/19 lúc 22:18
   Binzz @ Binzz: ũa nt trên đt hay pc
   19/3/19 lúc 22:18
   thinhnhd @ thinhnhd: có chỗ đâu m
   19/3/19 lúc 22:18
   thinhnhd @ thinhnhd: đt
   19/3/19 lúc 22:18
   Binzz @ Binzz: bác sao rồi
   19/3/19 lúc 22:19
   thinhnhd @ thinhnhd: mai hết đợt 1
   19/3/19 lúc 22:19
   Binzz @ Binzz: xạ trị hã
   19/3/19 lúc 22:20
   Binzz @ Binzz: có rụng tóc hông
   19/3/19 lúc 22:20
   thinhnhd @ thinhnhd: chưa thấy
   19/3/19 lúc 22:21
   thinhnhd @ thinhnhd: bác sỹ bảo phát hiện sớm
   19/3/19 lúc 22:21
   thinhnhd @ thinhnhd: có nhiều cơ hội
   19/3/19 lúc 22:21
   thinhnhd @ thinhnhd: t cũng chỉ hi vọng thế
   19/3/19 lúc 22:24
   thinhnhd @ thinhnhd: thôi đi ngủ đã
   19/3/19 lúc 22:25
   Binzz @ Binzz: ok ok
   19/3/19 lúc 22:29
   Luck @ Luck: cho em hỏi ai có mail doanh nghiệp ko ạ giúp em đăng ký cái soasta cloudtest với ạ
   19/3/19 lúc 22:30
   Luck @ Luck: .ngaingung.
   19/3/19 lúc 22:31
   Luck @ Luck: hay ai có tài khoản của website akamai cho em xin ạ :(
  1. 19/3/19 lúc 23:12
   Chat Bot: kien1998 là thành viên mới nhất của Diễn đàn. Hãy chào mừng!
   19/3/19 lúc 23:19
   Binzz @ Binzz: Hong
   19/3/19 lúc 23:33
   duck46pbc @ duck46pbc: @Binzz ơi giúp em với :<<
   19/3/19 lúc 23:34
   duck46pbc @ duck46pbc: sao để giảm giá key được ạ :<
   20/3/19 lúc 00:04
   Binzz @ Binzz: sao?
  2. 20/3/19 lúc 04:50
  3. 20/3/19 lúc 08:47
   Chat Bot: thetvbyte đã mở chủ đề mới là "2019 là năm của Blockchain đúng hay không ?" trong Tin Tức CNTT.
   20/3/19 lúc 09:57
   MrSam @ MrSam: /prune đi bác P ơi :)))
   20/3/19 lúc 10:24

  Bạn chưa được cấp quyền để sử dụng Chat.