Khóa thành viên hieu16005

  • Người tạo chủ đề
  • Admin
  • #1

Bi

Bi Chứ Ai
Thành Viên BQT
Bình dân thôi hà
198
514
Thời Gian Online
9d 13h 58m
Level
0
15
Credits
18
Thành viên bị khóa: hieu16005
Người khóa & chịu trách nhiệm lên hành vi khóa này: Bi
Ngày khóa: 03 Apr 2020
Thời hạn mở khóa: Never
Lý do: SEO
 
Top

Đã phát hiện AdBlock

Ái chà chà! không nên chặn quảng cáo trên web của chúng tôi!

phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. mình khuyên bạn nên tắt AdBlocker đi.

Ok! Tôi đã tắt nó