NHỮNG CÂU CHỬI NHAU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

  • Người tạo chủ đề
  • Admin
  • #1

Bi

Bi Chứ Ai
Thành Viên BQT
Bình dân thôi hà
198
515
Thời Gian Online
9d 14h 6m
Level
0
15
Credits
18
Chúng mình cùng học để biết tụi nó chửi nhau thế nào hoặc có chửi mình không nhé. Nhỡ bị chửi mà ko hiểu rồi cười cười thì thiệt lắm

1-Đồ dở hơi!
Up yours!

3-Tức quá đi!
How irritating!

4-Vô lý!
Nonsence!

5-Đừng có ngu quá chứ !
Don't be such an ass.

6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!

7-Mày không có óc à?
Are you an airhead ?

8-Biến đi! Cút đi!
Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)

9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!

10-Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)

11-Đồ keo kiệt!
What a tightwad!

12-Mẹ kiếp!
Damn it!

13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!

14- Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !

15-You scoundrel!
Thằng vô lại !!

16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !

18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?

19-You're such a dog !
Thằng chó này.

20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.

21: god - damned
khốn kiếp

22: what a life! ^^ oh,hell!
mẹ kiếp

23 uppy!
chó con

24: the dirty pig!
đồ con lợn

25: **** you =
đis mẹ mày á

26. What do you want?
Mày muốn gì ?

27.You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/ đáng !

28. Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !

29. I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi

30. You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy

31. Shut up!
Câm miệng

32. Get lost.
Cút đi

33. You’re crazy!
Mày điên rồi !

34. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?

35. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

36. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao

37. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/ nhĩu tao

38. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi

39. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật

40. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày

41. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?

42. Who says?
Ai nói thế ?

43. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế

44. Drop dead.
Chết đi

45. You bastard!
Đồ tạp chũng

46. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.

47. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe

48. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa

49. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?

50. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc

51. That’s terrible.
Gay go thật

52. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi

53. I detest you!
Tao câm hận mày

54. Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?

55. You bitch!:
đồ chó đẻ

56. **** off!:
mẹ kiếp hoặc j đó tương tự=.=

57. Knucklehead
đồ đần độn

- Nhớ SHARE để lưu trữ và học bạn nhé!
 
Top

Đã phát hiện AdBlock

Ái chà chà! không nên chặn quảng cáo trên web của chúng tôi!

phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. mình khuyên bạn nên tắt AdBlocker đi.

Ok! Tôi đã tắt nó