Share Tổng Hợp Code KMS 180 Ngày

Thảo luận trong 'Windows & Office' bắt đầu bởi LQD99, 11/1/19.

 1. LQD99

  LQD99 Moderators
  Thành Viên BQT

  Tham gia:
  2/1/19
  Bài viết:
  126
  Được thích:
  710
  Picoin:
  Scoin:
  - Code KMS Windows
  cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk
  cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky
  cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms
  cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk Key Phiên Bản Đang Sử Dụng
  cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir >nul cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ato >nul
  - Code KMS Office
  • Office 2010
  if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
  if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
  • Office 2013
  if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
  if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
  • Office 2016
  if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
  if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
  - Hoặc Code All
  for %a in (4,5,6) do (
  if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
  if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a"))
  - Code Dự Phòng
  • 2016
  if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16"
  if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files\Microsoft Office\Office16"
  • 2013
  if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15"
  if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files\Microsoft Office\Office15"
  • 2010
  if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14"
  if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14"
  - Key Windows 7-8-8.1-10
  • Windows 7
  Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
  Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
  Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
  Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
  Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
  Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
  Embedded POSReady 7 YBYF6-BHCR3-JPKRB-CDW7B-F9BK4
  Embedded Standard XGY72-BRBBT-FF8MH-2GG8H-W7KCW
  Embedded ThinPC 73KQT-CD9G6-K7TQG-66MRP-CQ22C
  • Windows 8
  Professional NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
  Professional N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
  Enterprise GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
  Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
  Core BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
  Core N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
  Core Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
  Home Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
  Core ARM DXHJF-N9KQX-MFPVR-GHGQK-Y7RKV
  Embedded Industry Pro RYXVT-BNQG7-VD29F-DBMRY-HT73M
  Embedded Industry Enterprise NKB3R-R2F8T-3XCDP-7Q2KW-XWYQ2
  Professional WMC GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
  • Windows 8.1
  Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  Professional WMC 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
  Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  Enterprise N MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  Core M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
  Core N 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
  Core Single Language BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
  Home Country Specific NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
  Core ARM XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
  Embedded Industry Pro NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
  Embedded Industry Enterprise NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
  Embedded Industry Automotive VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
  with Bing 3PY8R-QHNP9-W7XQD-G6DPH-3J2C9
  with Bing N Q6HTR-N24GM-PMJFP-69CD8-2GXKR
  with Bing Single Language KF37N-VDV38-GRRTV-XH8X6-6F3BB
  with Bing China R962J-37N87-9VVK2-WJ74P-XTMHR
  Pro for Students MX3RK-9HNGX-K3QKC-6PJ3F-W8D7B
  Pro for Students N TNFGH-2R6PB-8XM3K-QYHX2-J4296
  • Windows 10
  Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
  Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
  Core TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
  Core N 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
  Core Single Language 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
  Core Country Specific PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
  Professional Education 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
  Professional Education N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
  Professional Workstation NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
  Professional Workstation N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
  Enterprise G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
  Enterprise GN 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
  Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
  Enterprise 2016 LTSB N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
  Enterprise LTSC M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
  Enterprise LTSC N 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
  Enterprise Remote Server 7NBT4-WGBQX-MP4H7-QXFF8-YP3KX
  Enterprise Remote Sessions CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
  Lean NBTWJ-3DR69-3C4V8-C26MC-GQ9M6
  - Key Windows Server
  • Windows Server 2008
  Web WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
  Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
  Standard without Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
  Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
  Enterprise without Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
  HPC edition RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
  Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
  Datacenter without Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
  for Itanium-Based Systems 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
  • Windows Server 2008 R2
  Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
  HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
  Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
  Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
  Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
  for Itanium-based Systems GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
  MultiPoint Server 736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
  • Windows Server 2012
  Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
  Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
  Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
  Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
  Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
  Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
  MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
  MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
  • Windows Server 2012 R2
  Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  Cloud Storage 3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
  • Windows Server 2016
  Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
  Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
  Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
  Cloud Storage QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
  Azure Core VP34G-4NPPG-79JTQ-864T4-R3MQX
  Standard ACor PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
  Datacenter ACor 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
  ServerARM64 K9FYF-G6NCK-73M32-XMVPY-F9DRR
  • Windows Server 2019
  Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
  Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
  Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
  Azure Core FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
  Standard ACor N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
  Datacenter ACor 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
  ServerARM64 GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
  - Key Office
  • Office 2019
  Professional Plus C2R-P VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRG
  Project Professional C2R-P XM2V9-DN9HH-QB449-XDGKC-W2RMW
  Visio Professional C2R-P N2CG9-YD3YK-936X4-3WR82-Q3X4H
  Professional Plus NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
  Standard 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
  Project Professional B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
  Project Standard C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
  Visio Professional 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
  Visio Standard 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
  Access 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
  Excel TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD
  Outlook 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
  PowerPoint RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
  Publisher G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
  Skype for Business NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
  Word PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33
  • Office 2016
  Project Professional C2R-P WGT24-HCNMF-FQ7XH-6M8K7-DRTW9
  Project Standard C2R-P D8NRQ-JTYM3-7J2DX-646CT-6836M
  Visio Professional C2R-P 69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC
  Visio Standard C2R-P NY48V-PPYYH-3F4PX-XJRKJ-W4423
  MondoR DMTCJ-KNRKX-26982-JYCKT-P7KB6
  Mondo HFTND-W9MK4-8B7MJ-B6C4G-XQBR2
  Professional Plus XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
  Standard JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
  Project Professional YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
  Project Standard GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
  Visio Professional PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
  Visio Standard 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
  Access GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
  Excel 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
  OneNote DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
  Outlook R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
  Powerpoint J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
  Publisher F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
  Skype for Business 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
  Word WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
  • Office 2013
  Mondo 42QTK-RN8M7-J3C4G-BBGYM-88CYV
  Professional Plus YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
  Standard KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
  Project Professional FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
  Project Standard 6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
  Visio Professional C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
  Visio Standard J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
  Access NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
  Excel VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
  Groove H7R7V-WPNXQ-WCYYC-76BGV-VT7GH
  InfoPath DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
  Lync 2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
  OneNote TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
  Outlook QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
  Powerpoint 4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
  Publisher PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
  Word 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7
  • Office 2010
  Mondo YBJTT-JG6MD-V9Q7P-DBKXJ-38W9R
  Mondo2 7TC2V-WXF6P-TD7RT-BQRXR-B8K32
  Professional Plus VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
  Standard V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
  Project Professional YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
  Project Standard 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
  Visio Premium D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
  Visio Professional 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
  Visio Standard 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ
  Access V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
  Excel H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
  Groove(SharePoint Workspace) QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
  InfoPath K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
  OneNote Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
  Outlook 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
  Powerpoint RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
  Publisher BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
  Word HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T
  Home and Business D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
   
  Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  #1 LQD99, 11/1/19
  Chỉnh sửa cuối: 11/1/19
 2. nvhoa01

  Tham gia:
  6/1/19
  Bài viết:
  200
  Được thích:
  626
  Picoin:
  Scoin:
 3. TTTH0102

  Tham gia:
  6/1/19
  Bài viết:
  162
  Được thích:
  569
  Picoin:
  Scoin:
 4. KingNNT

  Tham gia:
  1/1/19
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  14
  Picoin:
  Scoin:
  Code dự phòng Office sai kìa :))
   
  Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  hpdtruong, Keandanh, TTTH0102 and 2 others like this.
 5. Ackerman

  Tham gia:
  8/1/19
  Bài viết:
  164
  Được thích:
  267
  Picoin:
  Scoin:
  Good job .love..love..love.
   
  hpdtruong, Keandanh, TTTH0102 and 2 others like this.
 6. LQD99

  LQD99 Moderators
  Thành Viên BQT

  Tham gia:
  2/1/19
  Bài viết:
  126
  Được thích:
  710
  Picoin:
  Scoin:
  đúng mà sai đâu tôi hay dùng nó code mà
   
  Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  hpdtruong, Keandanh, TTTH0102 and 2 others like this.
 7. blackmoon

  Tham gia:
  30/1/19
  Bài viết:
  68
  Được thích:
  86
  Picoin:
  Scoin:
  Cám ơn bạn đã chia sẻ :p
   
  hpdtruong, Keandanh and TTTH0102 đã thích mục này.